Conduits & Raccords

395955

395955 - BLM - Embase coudée NYLOFIX N°95 UDV 1

395705

395705 - BLM - Embase coudée NYLOFIX N°70 UDV 1

395485

395485 - BLM - Embase coudée NYLOFIX N°48-Pg 48 UDV 5

395365

395365 - BLM - Embase coudée NYLOFIX N°36-Pg 36 UDV 10

395295

395295 - BLM - Embase coudée NYLOFIX N°29-Pg 29 UDV 10

395215

395215 - BLM - Embase coudée NYLOFIX N°23-Pg 21 UDV 30

395175

395175 - BLM - Embase coudée NYLOFIX N°17-Pg 16 UDV 50

390505

390505 - BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°48-ISO50 UDV 10

390485

390485 - BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°48-Pg 48 UDV 10

390405

390405 - BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°36-ISO40 UDV 10

Pages

Subscribe to RSS - Conduits & Raccords